Dobrodošli na naš sajt

U okviru trgovine čvrstim energentima preduzeće obavlja svoju delatnost preko dva stovarišta i distributivna centra na adresama:

  • Beograd, DOBANOVCI, ul. Maršala Tita 225
  • Beograd, naselje BORČA, Zrenjaninski put 128

Oba stovarišta su kompletno opremljena za obavljanje poslova distribucije energenata i ogreva, kako domaćinstvima, institucijama, tako i velikim industrijskim potrošačima.

Stovarišta raspolažu magacinskim prostorom za prijem i lagerovanje uglja, mehanizacijom za utovar, istovar, naknadnu preradu, klasiranje i drobljenje energenata po zahtevima velikih korisnika, kao i industrijskim kolosekom za prijem uglja železničkim vagonima (poslovno-distributivni centar DOBANOVCI), dostavnim teretnim kiper vozilima nosivosti od 1 do 26 tona, kao i kolskim vagama mernog opsega do 60 tona. U ponudi imamo toplovodne kotlove za automatsko sagorevanje peleta i sitnih ugljeva, granulacije 5 - 25mm, domaćih proizvođača KGH Zaječar i Termoplin Mladenovac, kao i Češkog proizvođača Blueterm.

Preduzeće „SOLE KOMERC“ D.O.O. Beograd koristi lučke usluge istovara i pretovara energenata sa plovila u prevozna sredstva, kod domaćih luka: Beograd, Novi Sad, Pančevo i Prahovo. Takođe koristimo usluge i imamo iskustva u saradnji sa međunarodnim lukama Rostov, Novorusijsk, Solun i Izmail. Česti smo korisnici železničkog transporta u cilju što brže i ekonomičnije isporuke energenata ka krajnjim korisnicima.

O tehničkim kapacitetima preduzeća „SOLE KOMERC“ D.O.O. Beograd možete više saznati u odeljku transport.

Tokom prethodnog perioda preduzeće „SOLE KOMERC“ D.O.O. Beograd je izraslo u srednje preduzeće sa preko 70 zaposlenih radika, sa velikim brojem saradnika, kupaca i  dobavljača.

Kao logistička podrška preduzeća „SOLE KOMERC“ D.O.O. Beograd na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine posluje i preduzeće „Ilić Trgovina“ iz Zvornika, Bosna i Hercegovina, koje je usmereno ka trgovini energentima, rudarskom opremom, žitaricama, jestivim i stočnim brašnom na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Od 2012. godine u sastav preduzeća „SOLE KOMERC“ D.O.O. Beograd ulazi i mlinsko-silosni kompleks „Mlin Dobrinci“ u Dobrincima, opština Ruma.

U cilju usklađivanja poslovanja sa međunarodno priznatim normama preduzeće „SOLE KOMERC“ D.O.O. Beograd je u 2012. godini pristupilo uvođenju standarda u poslovanju preduzeća i na osnovu ustanovljene Politike kvaliteta dobilo Sertifikat o uvođenju međunarodnog standarda ISO 9001/2008 koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji, kojim smo došli do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja, trgovinom energetima i žitaricama i pružanjem usluga transporta i usluga prerade energenata.

Preduzeće „SOLE KOMERC“ D.O.O. Beograd je od dana 29.02.2012. godine uspostavilo sistem menadžmenta kvalitetom i efektivno ga primenjuje u skladu sa zahtevima SRPS ISO 9001:2008.