Antracit je visokokalorični ugalj čija su osnovna svojstva veća tvrdoća i veća gustoća u odnosu na druge ugljeve, sjaj koji ne poseduju drugi ugljevi, a kao rezultat  njegovog sastava od različitih vrsta minerala. Odlikuje se visokim procentom ugljenika (do 98%) i niskim sadržajem isparljivih materija (Volatili), niskim sadržajem pepela i niskim sadržajem vlage (max. 15% u dostavnom stanju) u odnosu na druge ugljeve, sa prosečnom kalorijskom vrednosti od 7.000 kcal/kg (od 6.200 – 7.800 kcal/kg sa dostavnom vlagom).

Ima primenu i metalurškoj industriji u procesima sinterovanja i peletiziranja, ali i u drugim industrijama gde se koristi kao ugalj u prahu za visoke peći, kao i u pećima za proizvodnju cementa a može se koristiti u procesima prečišćavanja vode, i ima širok raspon korišćenja u ostalim industrijama (prehrambenoj, duvanskoj i dr.)