Drveni pelet je vrsta energenta od biomase koji se dobija procesom prerade sirovine od raznih vrsta drveta i drvenog otpada , koji se nakon mlevenja i usitnjavanja u obliku piljevine presuje pod velikim pritiskom u valjkaste oblike standardnog prečnika 6 mm, dužine od 0,5 do 30 mm.

Način proizvodnje i veličina proizvoda omogućava da se pelet može koristiti za sisteme grejanja koji se mogu programirati da sami doziraju količine energenta prilikom loženja u određenim vremenskim intervalima. Kod klasičnih sistema koji kao energent koriste ugalj ili drvo proces se odvija ručnim ubacivanjem energenta u kotao ili neko drugo grejno telo.

Karakterišu ga sledeća tehničko-hemijska svojstva:

  • sadržaj vlage u dostavnom stanju max. 8%
  • sadržaj pepela u dostavnom stanju max. 1%
  • donja kalorijska vrednost u dostavnom stanju min. 4.250 kcal/kg

Pelet se obično pakuje u big-bags od 1 tonu ili u džakove težine po 15 kg, u zavisnosti od zahteva krajnjeg korisnika.

Visoka kalorična vrednost, laka upotreba i mogućnost automatske regulacije sistema za grejanje na pelet, na tržištu Republike Srbije rezultovao je povećanjem tražnje za ovim proizvodom.

Drveni pelet sagoreva čisto, skoro bez dima, a iza sebe ostavlja oko 1% pepela. Proizvodi se od 100% prirodnih materijala i ne sadrži dodatna veziva, hemikalije ili aditive.

Pokazao se kao ekonomičan vid grejanja.