Rudnik uglja Gračanica nalazi se u Bosni i Hercegovini, u jugoistočnom delu bugojanskog neogenog basena, na desnoj obali reke Vrbas između Gornjeg Vakufa i Bugojna.  Eksploatacija uglja u Gračanici započela je 1938. god. podzemnom metodom iskopavanja koja je trajala sve do 1977. god. Te godine se prelazi na površinsko otkopavanje, koje se i danas koristi.

Ležište „Dimnjače“ nalazi se na granici opština Bugojno i Gornji Vakuf i predstavlja deo ležišta „Rosulje“. Severozapadna granica ležišta počinje od eksploatacionog kopa „Odžak – Zanesovići“ i pruža se prema upravnoj zgradi.  Produktivna površina ležišta po dužini iznosi 2.000 m, a po širini 800 m, a eksploataciona zona iznosi 0,8 km².

Lignit iz rudnika Gračanica klasifikovan je u sledeće asortimane:

  • Komad I     120 – 400 mm – 3.100 kcal/kg
  • Komad II      80 – 120 mm – 3.000 kcal/kg
  • Kocka           40 – 80 mm – 2.900 kcal/kg
  • Orah            20 – 40 mm – 2.750 kcal/kg
  • Sitan             0 – 20 mm – 2.400 kcal/kg
  • Mešan          0 – 60 mm – 2.400 kcal/kg

Ugalj se odlikuje sledećim tehničko-hemijskim karakteristikama:

  • sadržaj vlage: do 35%
  • sadržćaj pepela: do 18%
  • sadržaj ukupnog sumpora: do 2,80%