Lignit Kolubara je ugalj koji se dobija površinskom eksploatacijom na četiri površinska kopa Rudarskog basena “Kolubara” d.o.o. Lazarevac: “Tamnava-Zapadno polje”, “Tamnava-Veliki Crljeni”, “Površinski kop Baroševac”: “Polje B” i “Polje D”. Spada u jedan od najprodavanijih sirovih lignita i zbog svojih karakteristika može se koristiti za loženje u šporetima i pećima na čvrsto gorivo. Osnovne tehničko-hemijske karakteristike sirovog uglja “Kolubara” su:

 

  • Donja kalorijska vrednost: do 2. 200 kcal/kg – dostavno stanje
  • Sadržaj vlage: do 49% – dostavno stanje
  • Sadržaj pepela: do 12% – dostavno stanje
  • Sadržaj ukupnog sumpora: do 0,39% – dostavno stanje

 

Sirovi ugalj se za široku potrošnju isporučuje u asortimanu: “komad” – granulacija -120+80 mm.