Lignit Kovin je ugalj koji se dobija podvodnom eksploatacijom sa dna jezera koje je povezano sa rekom Dunav na kopu “Malo Bavanište” kod Kovina. Može se koristiti za loženje u šporetima i pećima na čvrsto gorivo, a pri ne mnogo niskim temperaturama može da se loži i u kotlovima. Osnovne tehničko-hemijske karakteristike lignita Kovin su:

 

  • Donja kalorijska vrednost: do 2. 500 kcal/kg – dostavno stanje
  • Sadržaj vlage: do 48% – dostavno stanje
  • Sadržaj pepela: do 7% – dostavno stanje
  • Sadržaj ukupnog sumpora: do 1% – dostavno stanje

 

Lignit Kovin se za široku potrošnju isporučuje u asortimanu “komad/kocka” – granulacija -350+30 mm.