Lignit, poznat i kao smeđi ugalj, je ugalj srednjekalorične vrednosti pogodan za primenu kao energetsko gorivo. Lignit je mineralna sirovina koja se najracionalnije koristi kao energetsko gorivo za proizvodnju energije. Zbog svoje primene i količine predstavlja izuzetan potencijal u energetskom smislu. On je smeđe-crne boje i ima veliki sadržaj vlage, koji nekada dostiže i 66%, osim toga ima i visok sadržaj pepela u odnosu na bitumenski ugalj. Toplotna moć lignita kreće se od 10 do 20 МЈ/kg. Zbog svoje niske energetske gustine, lignit nije isplativo transportovati i sa njime se ne trguje na svetskim tržištima, kao što se to čini sa drugim vrstama uglja koji u sebi imaju veći sadržaj ugljenika. Često se spaljuje u termoelektranama koje se grade blizu rudnika lignita. Emisije ugljen-dioksida iz termoelektrana koje koriste lignit, su veće u odnosu na one termoelektrane koje koriste druge vrste uglja.