Ruski mrki ugalj iz naše ponude je najkvalitetniji ruski mrki ugalj na tržištu i najkvalitetniji mrki ugalj koji smo u našoj dvadestetogodišnjoj praksi imali. Dobija se površinskom eksploatacijom u Sibiru, u oblasti Krasnojarska. Ovaj mrki ugalj se odlikuje sledećim tehničko-hemijskim karakteristikama:

  • donja kalorijska vrednost: 5.150 kcal/kg – dostavno stanje
  • sadržaj isparljivih materija: 34 – 36%
  • ukupni sumpor: 0,3% maximalno
  • pepeo: 3% maximalno

Za široku potrošnju imamo ga u asortimanu “orah” i “kocka”, a za industrijsku potrošnju u asortimanima 15 – 35 mm i 0 – 50 mm.

S obzirom na visoku kalorijsku vrednost i izuzetno nizak nivo pepela, ovaj ugalj ima najbolji odnos cene i kvaliteta na tržištu. Takođe, nizak nivo sumpora u uglju obezbeđuje mnogo manje zagađenje životne sredine u odnosu na druge ugljeve. Pogodan je za loženje u individualni kotlovima. Zbog svega ovoga količinski se manje troši od ostalih mrkih, mrko-lignitnih i lignitnih ugljeva i zahteva manji prostor za skladištenje.