Mrki ugalj Štavalj je mrki ugalj koji se dobija podzemnom jamskom eksploatacijom na centralnom polju Rudnika mrkog uglja “Štavalj” koji se nalazi na pešterskoj visoravni, 12 kilometara od Sjenice. Sam rudnik je lociran u blizini sela Štavalj, koje se nalazi na putu između Novog Pazara i Sjenice. U oviru rudnika iskop uglja se vrši u jami “Nada”, a na osnovu ispitivanja utvrđena su zapadno, centralno, istočno i južno polja bogata ugljem. Rudnik mrkog uglja “Štavalj” posluje u sastavu Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja “Resavica” – u restruktuiranju. Osnovne tehničko-hemijske karakteristike mrkog uglja Štavalj su:

 

  • Donja kalorijska vrednost: 4.200 – 4.350 kcal/kg – dostavno stanje
  • Sadržaj vlage: 25 – 29% – dostavno stanje
  • Sadržaj pepela: 5,3 – 6,9% – dostavno stanje
  • Sadržaj ukupnog sumpora: do 1% – dostavno stanje

 

Mrki ugalj Štavalj se proizvodi za široku potrošnju u sledećim asortimanima: “komad klasiran” -100+60 mm, “komad” +80 mm, “kocka prana” -60+30 mm,  “kocka” -80+40 mm,  “orah” -30+5 mm,  i za industrijsku potrošnju: “sitan” -5+0.25 mm i “sitan” -30+0 mm.