Preduzeće “SOLE KOMERC” D.O.O. Beograd za potrebe preuzimanja, dopreme i isporuke uglja, a u zavisnosti od udaljenosti, količine i ugovorenih potreba, koristi sledeće oblike transporta: drumski, železnički i brodski.

Za drumski saobraćaj preduzeće “SOLE KOMERC” D.O.O. Beograd koristi mogućnosti sopstvenog voznog parka sastavljenog od kamiona sa prikolicama i tegljača sa poluprikolicima nosivosti 25 do 26 tona, kao i namenskih vozila nosivosti do 10 tona za potrebe isporuka manjim potrošačima energenata.

Kamioni za dopremanje i isporuku uglja preko 25 tona imaju mogućnost samoistovara energenata – kiperi, a pojedini kamioni su opremljeni otvorima za spor istovar rasutog tereta, kao i mogućnošću kipovanja rasutog tereta na stranu.

Svi kamioni su novije generacije proizvodnje, sa motorima EURO 4 i EURO 5 standarda, verifikovani kod Ministarstva saobraćaja Republike Srbije i osposobljeni i licencirani za prevoz robe u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Celokupna mehanizacija, teretna i putnička vozila voznog parka “SOLE KOMERC” D.O.O. Beograd su kasko osigurana.

U slučajevima kada korisnik zahteva relativno brzu isporuku većih količina uglja koristi se mogućnost železničkog saobraćaja za isporuku pojedinačnih pošiljki, grupa kola ili maršutnih vozova od minimalno 600 tona netto.

Pored usluge transporta, preduzeće Sole komerc bavi se i uslugom grajferskog pretovara robe trećim licima. Specijalizovani smo za usluge pretovara rinfuzne robe iz vagona.

U prvom planu ističemo izuzetnu saradnju sa “Srbija Kargo” a.d. Beograd  – preduzećem za železnički transport robe, kao i odličnu saradnju sa lokalnim železničkim stanicama i sektorima za kolske i operativne poslove na teritoriji Republike Srbije i okruženja.

U cilju poboljšanja ponude na tržištu i dopremanja visokokaloričnih mrkih kamenih ugljeva sa većih udaljenosti preduzeće “SOLE KOMERC” D.O.O. Beograd koristi i rečni i pomorski transport za prevoz rasutog tereta u pojedinačnim baržama nosivosti od 1.500 tona i brodske isporuke do 10.000 tona uglja, u zavisnosti od plovnog puta i količinskih potreba krajnjih korisnika.

Većina rečnog transporta se odvija plovnim putem reke Dunav.

Ističemo izuzetnu dugogodišnju saradnju sa lukama Beograd, Pančevo i Prahovo, u kojima smo dugi niz godina koristili lučke usluge pretovara rasutog tereta iz plovila u cilju upućivanja robe ka krajnjem korisniku bilo železnicom ili kamionskim transportom, kao i planove za proširenje saradnje i sa drugim lukama na teritoriji Republike Srbije i okruženja.