Rudnik uglja Pljevlja svoje prve ozbiljne korake u eksploataciji počinje 1952. god. U periodu 1954 – 1964. god. vrše se obimna ulaganja u modernizaciju i podiže se separcija kapaciteta 400.000 tona. Svoju najveću proizvodnju dostiže 1985. god. kada je proizvedeno 2.700.000 tona kvalitetnog uglja. Ugalj proizveden u rudniku Pljevlja prema standardima i metodama klasifikacije ubraja se u mrko-lignitni ugalj visokog kvaliteta. Prednosti uglja iz rudnika Pljevlja u odnosu na druge mrko-lignitne ugljeve ogleda se u sledećim karakteristikama:

  • lako se pali
  • dugo zadržava žar i toplotu
  • idealan je za individualnu potrošnju
  • bez prisustva je šljake

Ugalj poseduje sledeće osnovne tehničko-hemijske karakteristike:

  • donje kalorijske vrednosti: 2.700 – 3.650 kcal/kg
  • sadržaj vlage: 30 – 36% – dostavno stanje
  • sadržaj pepela: do 14% – dostavno stanje
  • ukupan sadržaj sumpora: do 1% – dostavno stanje

Ugalj proizveden u rudniku Pljevlja sortiran je u 2 komercijalna asortimana za široku potrošnju: „komad“ -350+80 mm i „kocka“ -80 +40 mm i za industrijsku potrošnju „sitan“ -40 + 0 mm.