POJAM I PODELA UGLJEVA

Ugalj je sedimentna stena organskog porekla crne ili smeđe boje koja ima sposobnost sagorevanja i koristi se kao fosilno gorivo.

Dobija se rudarskim metodama eksploatacije koje se na osnovu načina iskopavanja razvrstavaju u podzemne, površinske i podvodne ekploatacije.

Na osnovu standarda SRPS koji se bavi klasifikacijom ugljeva na osnovu njegovih tehničkih karakteristika ugljevi se dele na:

  • Lignitne ugljeve
  • Mrko-lignitne ugljeve
  • Mrke ugljeve
  • Kamene ugljeve
  • Antracitne ugljeve